4-punts spanbandsystemen

4-punts spanbandsystemen

Het goedkoopste alternatief is een systeem waarbij de rolstoel op 4 punten wordt vergrendeld met behulp van spanbanden; hieraan gekoppeld wordt een heupgordel welke de rolstoelpassagier beveiligd. Sinds 2009 worden deze systemen tevens standaard voorzien van een driepuntsvergrendeling naar de carrosserie.

Voor elke situatie een geschikt rolstoelvoertuig