Begeleiding WMO

Aanpassingen aan uw auto kunnen vrij kostbaar zijn; er bestaat een mogelijkheid dat de gemeente waarin u woont deze (gedeeltelijk) vergoed. Dit kan echter per gemeente nogal verschillen. Vraag bij uw gemeente (afdeling WMO) na welke regelingen zij heeft, zij is namelijk wettelijk verplicht uw situatie te onderzoeken. Als u werk heeft en het voertuig nodig heeft om op uw werk te komen, kunt u een aanvraag indienen bij het UWV. Daarnaast is het mogelijk om bij verschillende fondsen financiële steun te vragen.

Vaak gaat het om de juiste omschrijving van benodigde aanpassingen of het opstellen van een programma van eisen, waarbij de diverse onderdelen moeten kunnen worden beargumenteerd. Juist in dat traject kunnen wij u al in een vroeg stadium van dienst zijn en samen tot een goed voorstel richting de diverse instanties komen.

Voor elke situatie een geschikt rolstoelvoertuig